Poradnik transportowy
i baza wiedzy firmy spedycyjnej

Zasady wykonywania przewozów kabotażowych

Przewóz kabotażowy, to przewóz wykonywany przez pojazd bądź przedsiębiorstwo zarejestrowane w innym państwie niż to, w którym wykonywana jest usługa. Zasady wykonywania przewozów kabotażowych reguluje ROZPORZĘDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NE 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące współnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych.

Jakie są jego najważniejsze zapisy?
Jeśli do danego kraju wjedziemy z towarem w transporcie międzynarodowym, wówczas po jego dostarczeniu możemy wykonać maksymalnie do trzech przewozów kabotażowych. Należy przy tym pamiętać, że ostatni rozładunekPrzewóz kabotażowy, to przewóz wykonywany przez pojazd bądź przedsiębiorstwo zarejestrowane w innym państwie niż to, w którym wykonywana jest usługa. Zasady wykonywania przewozów kabotażowych reguluje ROZPORZĘDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NE 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące współnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych.

Jakie są jego najważniejsze zapisy?
Jeśli do danego kraju wjedziemy z towarem w transporcie międzynarodowym, wówczas po jego dostarczeniu możemy wykonać maksymalnie do trzech przewozów kabotażowych. Należy przy tym pamiętać, że ostatni rozładunek kabotażowy musi mieć miejsce maksymalnie do siedmiu dni kalendarzowych od rozładunku towaru w transporcie międzynarodowym. Nie należy zapominać również o tym, że kierowca, oprócz dokumentów przewozowych potwierdzających wykonane kabotaże, ma także obowiązek posiadania dokumentów potwierdzających wykonanie transportu transgranicznego. Co, jeśli wjeżdżamy do danego kraju bez towaru, czyli „na pusto”? Możemy wtedy wykonać tylko jeden transport kabotażowy i mamy na to trzy dni.

Zmiany we francuskim prawie pracy a transport międzynarodowy

Lipiec 2016 roku, to miesiąc, w którym we Francji zaczęły obowiązywać nowe przepisy prawa pracy. Wydawać by się mogło, że jest to temat odległy dla polskiego przedsiębiorcy. W praktyce nic bardziej mylnego. Nowe przepisy mówią bowiem też o warunkach, jakie spełniać musi każde przedsiebiorstwo oddelegowujące pracownika z innego kraju do pracy na terenie Francji. O ile w pewnych branżach (jak np. branża budowlana), uregulowanie warunków pracy dla pracownika oddelegowanego, wydaje się logiczne, o tyle w przypadku transportu, powoduje to niemałe perturbacje i budzi wiele kontrowersji. Kierowcy w transporcie międzynarodowym są w istocie pracownikami wysoce mobilnymi, a wprowadzone przepisy obowiązują w stosunku do każdego kierowcy, który wykonuje jakiekolwiek operacje transportowe na terenie Francji. Z przepisów tych zwolnieni są jedynie kierowcy przejeżdżający przez Francję tranzytem. Warto przy tym wspomnieć, że Francja nie jest pierwszym krajem, który wprowadza takie regulacje. Przykład zaczerpnięty został z Niemiec, gdzie przepisy obowiązują już od stycznia 2015 roku. Do tego kolejne kraje również zapowiadają chęć wprowadzenia podobnych regulacji.

Jakie są wymogi względem pracodawcy, który deleguje swojego pracownika do pracy na terenie Francji?
Czas pracy, który kierowca spędza we Francji, musi być rozliczony zgodnie z francuską ustawą o płacy minimalnej (stawka godzinowa, rozliczanie nadgodzin, dodatki stażowe itp) Kierowca musi mieć w pojeździe, na potrzeby kontroli, umowę o pracę oraz zaświadczenie o oddelegowaniu, wypełnione w języku francuskim, na specjalnym formularzu dostarczonym przez administrację francuską Pracodawca musi ustanowić we Francji przedstawiciela dla każdego pracownika oddelegowanego. Powołuje się go w formie pisemnej, wskazując jego dane adresowe i kontaktowe. To z przedstawicielem w pierwszej kolejności, kontaktować się będą, w razie kontroli, urzędnicy administracji francuskiej, dlatego musi on dostać od pracodawcy kopie m.in takich dokumentów, jak karty wynagrodzeń czy dokumenty potwierdzające ich wypłatę.

Jaki wpływ w praktyce nowe regulacje mogą mieć na transport?
Nowa forma protekcjonizmu rynku pracy, ujawniająca się takimi właśnie przepisami powoduje znaczne utrudnienia w dostępnie przewoźników do wspólnego, unijnego rynku usług transportowych. Wynika to z piętrzących się barier administracyjnych, oraz rosnących kosztów obsługi transportu. W przypadku wysoko mobilnych pracowników, rozliczanie ich zgodnie z przepisami prawa pracy poszczególnych krajów, w jakich dokonuje on załadunków/rozładunków, powoduje znaczny przyrost obowiązków administracyjnych. Ponadto dodatkowe wymagania, jak na przykład konieczność wyznaczenia reprezentanta, to dodatkowe koszty, które przedsiębiorca musi uwzględnić w budżecie firmowym.

W praktyce może to oznaczać osłabienie na rynku usług transportowych oraz wzrost cen.

Dla firmy ECE Logistics nie ma jednak problemów. Są jedynie wyzwania. Dlatego od dawna śledzimy wszystkie zmiany i komunikaty wydawane przez administrację francuską, nasi procownicy szkolą się i wciąż zdobywają nową wiedzę w zakresie przepisów francuskiego prawa pracy. Wszystko po to, aby zapewnić naszym Klientom niezmiennie najwyższy standard usług w doskonałej cenie.

Bezpieczeństwo towaru powierzonego firmie ECE Logistics

Nasza flota składa się wyłącznie z nowoczesnych pojazdów, które poddajemy regularnym i skrupulatnym kontrolom technicznym. Każdy pojazd wyposażony jest w system kontroli i monitoringu GPS, co gwarantuje pełną kotrolę i bezpieczeństwo powierzonego nam towaru. W przypadku natomiast jakichkolwiek problemów, dysponujemy ubezpieczeniem OCS którego suma opiewa na kwotę 300 000,00 USD, ponadto każdy przewóz jest zabezpieczony ubezpieczeniem OCP.

Ciekawostki "naj" w transporcie

Transport, jak każda inna dziedzina, lubi bicie rekordów i szukanie swoich „naj”. Pisaliśmy już o rekordach drogowych – najdłuższy prosty odcinek drogi, najbardziej kręty odcinek…

Tymczasem swoje „naj” ma również świat motoryzacji:

Prędkość

36 Tys. Koni mechanicznych, 3 odrzutowe silniki, 0,5km w 8 sekund i spalanie na poziomie nawet 1000 litrów paliwa na 100km przy agresywnej jeździe – to opis najszybszej ciężarówki na świecie. Pierwszy raz zaprezentowała się światu w Kanadzie, na torze wyścigowym w Ontario. Nazwano ją Shockwave.

Wielkość

63 cale, 4,25m wysokości i waga 5 ton. To parametry największej na świecie opony. Czas potrzebny na wyprodukowanie jednej sztuki, to aż 8 godzin! W przeciwieństwie do najszybszej ciężarówki, opony te produkowane są seryjnie przez jedną z Amerykańskich firm i wykorzystywane następnie – jak wiele sprzętów z kategorii „naj” – w przemyśle wydobywczym

Długość

Do 53,5m długości i 200 ton wagi. Triple Road Train – tak nazywają się najdłuższe zespoły pojazdów. Jeżdżą po australijskich drogach i składają się z naczepy i dwóch przyczep. W trosce o bezpieczeństwo na drogach, australijscy kierowcy dostają od rządu specjalne poradniki, z których można dowiedzieć się, jak bezpiecznie korzystać ze wspólnych dróg razem z tymi olbrzymami.

Czym jest niemieckie BAG i jakie są jego uprawnienia?

Najogólniej rzecz ujmując, BAG to niemiecki odpowiednik polskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Jest to urząd, który odpowiada za kontrolę przestrzegania przepisów przez podmioty wykonujące transport na terenie Niemiec. Kontrolerzy BAG mają prawo skontrolować podmioty zarówno krajowe, jak i zagraniczne.

Gdzie przewoźnik może spodziewać się kontroli i co ona obejmuje?

Kotrolerów spotkać można na każdego rodzaju drodze, nie tylko na autostradzie, ale również na drogach krajowych i federalnych. Mogą to być kontrole mobilne – czyli takie, w ramach których kontrolerzy wzywają pojazd do zatrzymania się na pobliskim parkingu celem kontroli, bądź kontrole stacjonarne. Te z kolei odbywają sie najczęściej na parkingach i innych miejscach przeznaczonych dla kierowców do wypoczynku. Kontrola objąć może wszystkie aspekty transportu – od dokumentacji administracyjnej, takiej jak ważność licencji, certyfikatów czy polis ubezpieczeniowych, przez stan techniczny pojazdu, po kontrolę towaru i dokumentów z nim związanych. I tak odpowiednio, kontrolerzy zweryfikować mogą czy: • - stan techniczny pojazdu nie budzi zastrzerzeń
 • - pojazd nie przekracza dopuszczalnych norm hałasu i emisji zanieczyszczeń
 • - przejazd został opłacony (w przypadku drogi płatnej)
 • - kierowcy przestrzegają przepisów czasu pracy
 • - kierowca przestrzega regulacji dotyczacych zakazu ruchu
 • - pojazd nie jest przeladowany
 • - towar został właściwie zabezpieczony
 • - pojazd nie przekroczył masy calkowitej, wymiaróe i nacisków na osie


Są to oczywiście jedynie przykłady tego, co może zostać skontrolowane w przypadku zatrzymania pojazdu przez BAG, jednakże są to sprawy najczęściej weryfikowane. Ponadto, równie często BAG sprawdza również przyrządy kontrolne – tarczki, tachografy, karty kierowcy i wszelką inną dokumentację czasu pracy. Należy też pamiętać o tym, że od 1 stycznia 2015 roku BAG ma także prawo sprawdzić, czy kierowca został zarejestrowany w odpowiednim urzędzie jako pracownik delegowany. Obowiązuje go bowiem ustawa o płacy minimalnej, tzw MiLoG.

Kontrole BAG nie są na niemieckich drogach rzadkością. Dlatego warto odpowiednio przygotować do nich kierowcę. Należy wyposażyć go we wszelką niezbędną dokumentację oraz poinformować go o zakresie kompetencji inspektorów BAG. Z pewnością nie zaszkodzi również poinstruowanie kierowcy jak wyglądac może przykładowa kontrola i jak należy rozmawiać z urzędnikami. Dodatkowo, żeby uniknąć nieporozumieć i ryzyka wyższej kary w razie kłopotów, warto także wyposażyć kierowcę w odpowiedni słowniczek najpotrzebniejszych zwrotów, które mogą przydać się w czasie kontroli. Inspektorzy nie są bowiem szczególnie skłonni do negocjacji i zdecydowanie nie przepuszczą okazji aby nałożyc karę na tych, którzy łamia prawo. Należy też uczulić kierowcę na fakt, że podczas kontroli jest on zobowiązany udostępnić urzędnikowi BAG wszelką wymaganą dokumentację. Na koniec ważne jest również to, aby kierowca, podczas kontroli, był w stałym kontakcie ze swoim dyspozytorem.

Dlaczego dla naszych aut wybraliśmy zabudowę typu plandeka?

Dostowanie pojazdu do wymagań naszych klientów jest dla nas bardzo istotną kwestią. Lata doświadczenia nauczyły nas, że jest to jesten z najważniejszych elementów, jakie należy brać pod uwagę, aby sprostać wymaganiom klientów i zagwarantować usługi na najwyższym poziomie.

Nadwozia plandekowe są najbardziej popularnym typem zabudowy, pozwalającym bezproblemowo wykonać wiekszość transportów. Charakteryzują się one z jednej strony dużą trwałością, z drugiej zaś niską masą własną. W efekcie końcowym, naszym klientom oferujemy połączenie bezpieczeństwa, funkcjonalności i konkurencyjnej ceny. Niska waga pojazdu pozwala bowiem na redukcję kosztów dostawy. Lekka plandeka daje jednocześnie niemalże nieograniczone możliwości co do sposobu ładowania towaru. Dodatkowo, wykonana z materiałów najwyższej jakości, gwarantuje bezpieczeństwo powierzonego nam towaru.

Nasze pojazdy, poza wykorzystaniem najbardziej praktycznej formy zabudowy, wyposażone są równocześnie w najwyższej jakości elementy konstrukcji. Lekki, a jednocześnie wytrzymały stelaż, wykonany z najwyższej jakości materiałów, odpowiadnio dobrany do gabarytów i możliwości pojazdu, stanowi konstrukcję zapewniającą zarówno wygodę jak i bezpieczeństwo. Aby sprostać wyzwaniom przewozu nawet najbardziej nietypowego towaru, większość naszych pojazdów wyposażona jest w mechanizm podnoszenia dachu, dzięki czemu niestraszne są nam zlecenia przewozu towaru mierzącego nawet 250cm wysokości, co przy standardowej zabudowie byłoby niemożliwe. Gwarantujemy, że dokładamy zawsze wszelkich starań, aby wybrane przez nas rozwiązania, zastosowane w naszych pojazdach, stanowiły jak najlepsze wsparcie dla bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez nas usług.

Sprawdzony kontrahent to bezpieczny biznes

Żyjemy w czasach dynamicznych zmian w świecie biznesu. Należy więc pamiętać o tym, że nierzetelny kontrahent może stanowić duży problem dla przedsiębiorcy. W trosce o finanse oraz dobre imię i pozytywny wizerunek firmy, warto zadbać o sprawdzenie kontrahenta, z którym chcemy współpracować. Niewłaściwy dobór partnera biznesowego może bowiem narazić firmę na straty zarówno finansowe, jak i wizerunkowe.

Jak upewnić się, że firma, z którą chcemy nawiązac współpracę, jest godna zaufania?

Przedstawiamy Państwu kilka prostych metod, które warto wykorzystać. Nie zajmie to dużo czasu, za to wykonanie tych kilku czynności pewnością zagwarantuje bezpieczeństwo i stanowić będzie fundament owocnej współpracy.

1. Sprawdzenie informacji zawartych w CEIDG w przypadku działalności jednoosobowej lub w KRS w przypadku spółki prawa handlowego. W obu przypadkach weryfikacji możemy dokonać przez internet. Właściwe do tego strony internetowe to odpowiednio: www.ceidg.gov.pl oraz www.ems.ms.gov.pl

Jeśli naszym przyszłym kontrahentem ma byś firma jednoosobowa (bądź spółka cywilna), w CEIDG sprawdzimy, czy firma:

 • - jest zarejestrowana
 • - nie została wykreślona z rejestru
 • - nie została zawieszona


W przypadku spółek prawa handlowego, w odpisie KRS należy przyjrzeć się: • - działowi IV, gdzie zawarte są informacje o zaległościach wobec Urzędu Skarbowego i ZUS, oraz prowadzone egzekucje komornicze


oraz • - działowi VI, gdzie znajdziemy informacje o ogłoszeniu upadłości lub postępowaniu likwidacyjnym.


W obu przypadkach warto też sprawdzić, czy dane, jakimi posługuje się kontrahent, są identyczne z tymi zawartymi w rejestrze, oraz czy przedstawiciel kontrahenta jest upoważniony do reprezentowania przedsiębiorstwa na zewnątrz.

2. Sprawdzenie strony internetowej kontrahenta, oraz opinii na jego temat w sieci.

Pozwala to na stworzenie szerszego obrazu naszego przyszłego partnera biznesowego. Również i tutaj warto sprawdzić, czy dane firmy na stronie są identyczne z tymi, jakimi posługuje się przedstawiciel firmy oraz tymi figurującymi w odpowiednim rejestrze . Podczas przeglądania informacji w sieci na temat danego kontrahenta, należy zawsze mieć na uwadze fakt, że negatywne opinie mogą wynikać z działania nieuczciwej konkurencji. Szukając opinii, można również zgłosić się bezpośrednio naszego potencjalnego kontrahenta i poprosić go o przedstawienie referencji od firm, które już z nim współpracowały.

3. W przypadku kontrahenta zagranicznego, którego firma znajduje się w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej, polecamy sprawdzić NIP firmy przez system VIES. Upewnimy się w ten sposób, że podany NIP jest aktywny. Weryfikacji dokonać można na stronie www.vies.pl/

Jeśli przyszły kontrakt z nowym partnerem biznesowym ma być inwestycją o dużej wartości, warto, poza wspomnianymi do tej pory metodami, wykorzystać również dodatkowe – płatne źródła informacji:

1. Biuro Informacji Gospodarczej, a ściślej Rejest dłużników, w którym, po złożeniu odpowiedniego wniosku, uzyskamy informację o tym, czy danych przedsiębiorca jest dłużnikiem, na jaką kwotę, oraz kto zgłosił go do rejestru.

2. Urząd Skarbowy oraz ZUS. Sprawdzimy tutaj, czy przedsiębiorca nie zalega z płatnościami z tytułu podatku VAT bądź podatku dochodowego, oraz czy uregulowane sa wszystkie nalezności cywilnoprawne. Należy jednak pamiętać o tym, że w przypadku weryfikacji w Urzędzie Skarbowym, wymagana jest zgoda sprawdzanego przedsiębiorcy.

3. Gdy wymienione do tej pory źródła są dla Państwa niewystarczające, a przyszły kontrakt stanowić ma istotną inwestycję finansową, można również zwrócić się do wywiadowni handlowych lub prywatnego detektywa. Są to z pewnością najdroższe metody weryfikacji, jednak dostarczą informacji, których nie da się znaleźć w żadnym z wcześniejszych rejestrów.

W jaki sposób zapewniamy Państwu bezpieczeństwo towaru zapakowanego na nasz pojazd?

Najważniejszą rzeczą w transporcie drogowym, dla każdego naszego Klienta, jest to, aby towar dojechał na rozładunek bezpiecznie i na czas. Jako profesjonaliści jesteśmy tego w pełni świadomi. Dlatego ECE Logistics dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować Państwu stuprocentowe bezpieczeństwo w tym względzie. Staramy się tak świadczyć usługi, aby nasi Klienci, raz powierzając nam towar, nie musieli się już o nic martwić i mogli zająć się sprawami dla nich istotnymi.

Aby sprostać oczekiwaniom naszych Klientów i zagwarantować bezpieczeństwo i terminowość dostawy, realizujemy usługi opierając się na kilku filarach bezpieczeństwa, które przedstawiamy Państwu poniżej:

 • - Zawsze skrupulatnie dobieramy pojazd do wymagań przewożonego towaru – do jego wagi i wymiarów towaru tak, aby transport wykonywany był bezpiecznie i zgodnie z przepisami;
 • - Pojazdy, które oferujemy, są nowe i przechodzą regularne kontrole, dbamy o czystość przestrzeni ładunkowej;
 • - Regularnie kontrolujemy jakość i stan elementów zabezpieczających i nabieżąco uzupełniamy wszelkie braki;
 • - Staramy się sprostać wymaganiom naszych Klientów odnośnie wszelkich dodatkowych, ponadnormatywnych wymogów co do zabezpieczenia towaru (dodatkowe pasy zabezpieczające, koce itp…)
 • - Odpowiednio przeszkoleni kierowcy dbają o odpowiednie rozmieszczenie towaru na aucie, o dobór odpowiedniego wyposażenia i metody mocowania i zabezpieczenia towaru, oraz czuwają nad doborem odpowiedniej metody załadunku;
 • - Każdym pojazdem opiekuje się przydzielony do niego spedytor, który permanentnie kontroluje przebieg wykonywanego transportu, weryfikuje dobór trasy i sposób rozmieszczenia i zabezpieczenia towaru i na bieżąco reaguje na wszelkie niezgodności;
 • - Każdy Klient ma indywidualnie przydzielonego opiekuna, który pozostaje jego dyspozycji przez cały czas trwania usługi;
 • - Każdy pojazd podlega nieustannemu monitoringowi GPS, który pozwala na estymację godziny dostawy, oraz pełną kontrolę pojazdu podczas jazdy;


„Każdego dnia przekuwamy naszą skuteczność na Państwa sukces” – ta dewiza przyświeca nam każdego dnia, dlatego realizując usługi transportu drogowego robimy absolutnie wszystko, aby w pelni usatysfakcjonowac naszych Klientów i zapewnić im pewne i bezpieczne usługi na najwyższym poziomie.

W pojazdach ECE Logistics zamontowany jest system monitoringu GPS. Dlaczego jest to ważne?

W każdej branży i w każdej firmie jedną z niezwykle istotnych rzeczy jest możliwość sprawowania nadzoru nad pracownikami. Niektórym może to kojarzyć się z brakiem zaufania do pracowników. W praktyce jednak jest to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa i poziomu jakości świadczonych usług. O ile kwestia ta nie stanowi większego problemu w przypadku pracowników przebywających na terenie firmy, o tyle kierowcy w transporcie międzynarodowym są pracownikami wysoce mobilnymi, co znacznie utrudnia zadanie. Są oni bowiem znacznie oddaleni od firmy i nie ma możliwości na bieżąco monitorować sposobu wykonywania przez nich powierzonych im zadań. Jednocześnie transport, a zwłaszcza ekspresowy transport towarów, jest dziedziną bardzo specyficzną, gdzie czas oraz bezpieczeństwo grają bardzo istotną rolę. Dlatego bardzo ważne jest, aby przełożony kierowcy mógł zweryfikować, czy transport wykonywany jest przez niego zgodnie z podanymi instrukcjami i zgodnie z przepisami.

Wykorzystując systemu monitoringu, łatwo można ocenić między innymi to, czy kierowca porusza się zgodnie z wytyczoną trasą, czy nie zmienia jej i nie wydłuża niepotrzebnie. Dodatkowo, dzięki łatwemu dostępowi do sygnału GPS, a co za tym idzie, dużej precyzji w określeniu pozycji pojazdu, łatwo jest zweryfikować, czy kierowca nie przekracza dozwolonej prędkości. Tym samym możliwe jest zadbanie zarówno o bezpieczeństwo na drodze dla kierowcy i innych uczestników ruchu, jak i zadbanie o bezpieczeństwo towaru podczas jazdy. Ostatnim istotnym aspektem, na jaki wpływ ma system gps, jest możliwość monitorowania poziomu zużycia paliwa. System GPS zamontowany w pojazdach floty ECE Logistics wskazuje aktualny poziom paliwa w baku oraz jego zużycie podczas jazdy. Odpowiedni monitoring i analiza dostępnych danych pozwala na szybkie reagowanie w przypadku, kiedy zużycie paliwa jest zbyt wysokie. Jakie znaczenie ma poziom spalania dla naszych Klientów? Jest to aspekt czysto ekonomiczny. Im mniejsze spalanie, tym mniejsze koszty jazdy, a co za tym idzie – możliwość zaproponowanie bardziej atrakcyjnych cen za transport. Korzystając z monitoringu GPS, nasi pracownicy mogą na bieżąco reagować na wszelkie nieprzewidziane sytuacje na trasie. Jednocześnie pozwala nam to precyzyjnie określać umiejętności naszych kierowców oraz precyzyjnie dobierać niezbędne formy szkolenia i podnoszenia ich kwalifikacji tak, aby jakość świadczonych przez nas usług była zawsze na najwyższym poziomie.

Dlaczego na stronie nie ma cennika usług?

Nasza ofertę dopasowujemy do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Koszt transportu zależy od trasy do pokonania, terminu dostawy, jakiego wymaga od nas klient, gabarytów powierzonego nam towaru, oraz wszystkich specjalnych oczekiwań dotyczących rodzaju transportu. Kosz usług logistycznych zależy natomiast od czasu magazynowania, zakresu dystrybucji oraz zajmowanej przestrzeni magazynowej. Nasi konsultanci pozostają do Państwa dyspozycji w celu ustalenia kosztów usług. Zapraszamy również ko korzystania z funkcji live chat na naszej stronie internetowej.

Dokument CRM

Skąd wziął się i do czego służy dokument CMR? Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z dnia 19 maja 1956 r. (Dz.U. 1962 Nr 49, poz. 238) stworzyła pojęcie międzynarodowego listu przewozowego dla zwiększenia bezpieczeństwa przewozu towarów. Jego podstawową funkcją jest funkcja dowodowa. Jak przeczytać możemy w konwencji, „list przewozowy stanowi dowód zawarcia umowy. Brak, nieprawidłowość lub utrata listu przewozowego nie wpływa na istnienie ani na ważność umowy przewozu”. Jednocześnie, przepisy Konwencji CMR wprowadziły domniemanie, zgodnie z którym w przypadku braku przeciwnego dowodu, list przewozowy stanowi dowód zawarcia umowy, warunków umowy oraz przyjęcia towaru przez przewoźnika.

Poza funkcją dowodową, list CMR stanowi dla przewoźnika instrukcję odnośnie sposobu wykonania transportu, a dla odbiorcy towaru informację o zrealizowanym transporcie. Umożliwia on również kontrolę prawidłowości wykonania umowy przez przewoźnika.

Ostatnią, jednakże równie ważną funkcją listu CMR jest jego funkcja legitymacyjna. Posiadanie pierwszego egzemplarza listu legitymuje bowiem nadawcę lub odbiorcę do dochodzenia roszczeń oraz rozporządzania przesyłką (może on zażądać wstrzymania przewozu, zmiany miejsca wydania towaru, lub wydania go odbiorcy innemu niż wskazany w CMR). Prawo to wygasa natomiast w chwili wydania drugiego egzemplarza odbiorcy.

Jak powinien wyglądać list przewozowy? Konwencja CMR nie przedstawia konkretnego wzoru dokumentu, określa natomiast, jakie dane powinny obowiązkowo się w nim znaleźć, a są to:

miejsce i datę jego wystawienia;
nazwisko (nazwę) i adres nadawcy;
nazwisko (nazwę) i adres przewoźnika;
miejsce i datę przyjęcia towaru do przewozu oraz przewidziane miejsce jego wydania;
nazwisko (nazwę) i adres odbiorcy;
powszechnie używane określenie rodzaju towaru oraz sposób opakowania, a dla towarów niebezpiecznych ich ogólnie uznane określenie;
ilość sztuk, ich cechy i numery;
wagę brutto lub inaczej wyrażoną ilość towaru;
koszty związane z przewozem (przewoźne, koszty dodatkowe, należności celne i inne koszty powstałe od chwili zawarcia umowy do chwili dostawy);
instrukcje niezbędne do załatwienia formalności celnych i innych;
oświadczenie, że przewóz, bez względu na jakąkolwiek przeciwną klauzulę, podlega przepisom Konwencji CMR.

Jeśli istnieje taka potrzeba, w liście przewozowym powinny znaleźć się również informacje takie, jak:

zakaz przeładunku;
koszty, jakie nadawca przyjmuje na siebie;
kwotę zaliczenia do pobrania przy wydaniu towaru;
zadeklarowaną wartość towaru i sumę przedstawiającą interes specjalny w jego dostawie;
instrukcje nadawcy dla przewoźnika dotyczące ubezpieczenia przesyłki;
umówiony termin, w jakim ma być wykonany przewóz;
wykaz dokumentów wręczonych przewoźnikowi.

Jeśli strony umowy uznają, że do listu przewozowego powinny być wpisane jakiekolwiek inne dane, mają jak najbardziej prawo to zrobić.

Konwencja CMR nie wskazuje, kto odpowiedzialny jest za wypełnienie dokumentu, określa ona jednak jasno, po czyjej stronie leży odpowiedzialność i obowiązek pokrycia szkody i kosztów, jakie mógłby ponieść przewoźnik za brak, lub nieprawidłowe dane. Odpowiedzialność ta leży po stronie nadawcy, gdy nieprawidłowości/ braki dotyczą danych takich, jak:

nazwisko (nazwa) i adres nadawcy, miejsce i data przyjęcia towaru do przewozu oraz przewidziane miejsce jego wydania, nazwisko (nazwa) i adres odbiorcy, powszechnie używane określenie rodzaju towaru oraz sposób opakowania, a dla produktów niebezpiecznych ich ogólnie uznane określenie, ilość sztuk, ich cechy i numery, waga brutto lub inaczej wyrażona ilość towaru, instrukcje niezbędne do załatwienia formalności celnych i innych, informację o zakazie przeładunku, koszty, jakie nadawca przyjmuje na siebie, kwotę zaliczenia do pobrania przy wydaniu towaru, zadeklarowaną wartość towaru i sumę przedstawiającą interes specjalny w jego dostawie, instrukcje nadawcy dla przewoźnika dotyczące ubezpieczenia przesyłki, umówiony termin, w jakim ma być wykonany przewóz, wykaz dokumentów wręczonych przewoźnikowi, czy wszelkich innych danych lub instrukcji, wydanych przez niego w celu wystawienia listu przewozowego lub w celu wniesienia ich do niego.

Przewoźnik natomiast odpowiada za dane, takie, jak: miejsce i data jego wystawienia, nazwisko (nazwę) przewoźnika, określenie ewentualnych kosztów związanych z tymże przewozem, czy też oświadczenie, że dany przewóz podlega Konwencji CMR

Jak dbać o zdrowie będąc kierowcą?

Praca kierowcy nie jest łatwa i z pewnością nie każdy byłby w stanie jej podołać. Wiąże się ona z częstymi pobytami poza domem oraz godzinami spędzonymi za kierownicą. Godziny bezruchu i skupienia z pewnością nie należą do czasu relaksu, dlatego wykonujac pracę kierowcy warto zatroszczyć się o własne zdrowie i zadbać o kondycję naszego organizmu.

Jak to zrobić będąc w pracy w trasie?

Zacznijmy od kondycji fizycznej. Najlepszym sposobem byłoby oczywiście korzystanie z coraz popularniejszych siłowni zewnętrznych, które pojawiają się już nie tylko w parkach miejskich, ale także na parkingach przy autostradach. Ponieważ jednak w dalszym ciągu nie jest ich wystarczająco dużo, warto zabrać ze sobą w trasę buty do biegania, skakankę i taśmę gumową do ćwiczeń. Są to rzeczy, które zajmują niewiele miejsca, ważą tyle, co nic, a pozwolą na wykonanie mnóstwa ćwiczeń ogólnorozwojowych i utrzymanie właściwej kondycji i stanu zdrowia. Dorzucając de tego pompki i podciąganie się na drążku, mamy gotowy komplet ćwiczeń. Dodatkowo, spędzając dłuższy okres czasu w jednym miejscu (np. podczas weekendu), warto również poszukać miejskiego basenu i pływając, wzmocnić kręgosłup

Drugim aspektem, o który należy zadbać w trasie, jest odpowiednia dieta. Skoro dbamy o to, aby do baku pojazdu wlewać odpowiednie paliwo, tym bardziej powinniśmy wziąć sobie do serca maksymę „jesteś tym, co jesz” i zadbać również o odpowiednie paliwo dla własnego organizmu. Mimo, że przygotowanie zbilansowanego posiłku jest w trasie z pewnością o wiele trudniejsze niż skorzystanie z baru z fast foodami, warto jednak ten czas poświęcić. Jest to bowiem inwestycja we własne zdrowie. Dodatkowo, gdy czeka nas długa droga, warto przygotować sobie zdrowe przekąski w postaci warzyw, owoców i orzechów, które można szybko zjeść nawet podczas krótkiej przerwy w jeździe.

Wszystko to warto również uzupełniać dobrej jakości suplementami diety. Dostarczą nam one tych witamin i minerałów, których nie udało nam się dostarczyć z pożywniemiem.

Smacznego i szerokiej drogi!

Jak właściwie zabezpieczyć towar do transportu?

Wykonując usługi transportowe, dokładamy wszelkich starań, aby w pełni usatysfakcjonować naszych klientów. Należy przy tym jednak pamiętać, że bezpieczeństwo wykonywanego transportu zależy również od sposobu zabezpieczenia samego towaru. Jak należy zapakować towar, aby nie doprowadzić do ryzyka jego uszkodzenia podczas transportu?

Pierwszym ważnym elementem jest opakowanie, które musi być adekwatne do rozmiaru, wagi i rodzaju towaru. Musi ono być wystarczająco mocne, aby nie uszkodziły go żadne wystające elementy (nie rzadko ostre), ani nie uszkodziło się pod naporem towaru (na przykład przy wykonywaniu manewru skrętu bądź przy jeździe po nierównej czy dziurawej nawierzni).

Ważne jest także rozmieszczenie towaru wewnątrz opakowań zbiorczych. Jeśli jest w nim więcej drobnego asortymentu, najlepiej jest oddzielić go od siebie tekturowymi przegródkami, bądź zapakować w osobne, mniejsze opakowania, tak, aby poszczególne elementy nie ocierały się o siebie. Nie należy również zostawiać wolnych przestrzeni w opakowaniach. Jeśli po zapakowaniu towaru w kartony bądź skrzynie, pozostały wolne przestrzenie, powinny one być wypełnione (np folią bąbelkową) tak, aby uniemożliwić przemieszczanie się towaru wewnątrz. Warto także zadbać o właściwe zabezpieczenie w przypadku towaru wrażliwego na kontakt z wilgocią bądź innymi czynnikami zewnętrznymi.

Poza samym zabezpieczeniem towaru, ważne jest również jego odpowiednie rozmieszczenie.

Należy pamiętać między innymi o tym, aby nie piętrować za dużo ciężkiego towaru zapakowanego w kartony. Te najniżej ułożone będą bowiem narażone na duże ryzyko uszkodzenia przez pozostały, ciężki towar, naciskający z góry.

Kolejną ważną kwestią jest sposób ułożenia towaru na palecie. Jeśli planują Państwo wysyłkę większej ilości towaru, który – ułożony na paletach – nie zajmuje całej ich powierzchni, warto zadbać również o wypełnienie przestrzeni pomiędzy towarami na poszczególnych paletach. Pozwoli to bowiem uchronić towar przed przechylaniem się i wzajemnym ocieraniem/uderzaniem, a tym samym przed wzajemnym uszkadzaniem.

Ostatnią istotną kwestią, o której chcielibyśmy wspomnieć, jest właściwe rozmieszczenie towaru już bezpośrednio w pojeździe. W przypadku ciężkiego towaru, powinien być on tak podzielony, aby mógł być rozłożony możliwie jak najbardziej równomiernie, zagwarantuje to bowiem równe obciążenie poszczeólnych osi pojazdu, co z pewnością istotnie wpłynie na bezpieczeństwo transportu.

Dodatkowo, firma ECE Logistics, gwarantuje ze swojej strony odpowiednie zamocowanie towaru na czas wykonywania transportu. Każdy nasz pojazd wyposażony jest w pasy i uchwyty do nich, maty antypośligowe, poprzeczne belki oraz kątowniki. Pojazdy przewożące meble, wyposażone są dodatkowo w koce. Mając tak przygotowany towar, oraz korzystając z naszych usług transportowych, mają Pańtwo pewność i gwarancję bezpieczeństwa przewoźonego towaru.